Energiatehokas kattoremontti

Vaikka vesikaton pääasiallinen tehtävä on pitää kosteus loitolla ja alla olevat rakenteet kuivina, kannattaa kattoremontti suunnitella myös energiatehokkaasti.

Valmisteilla oleva laki energiatehokkaasta peruskorjaamisesta ei sitä vielä edellytä, mutta esimerkiksi kattoremontti kannattaa suunnitella niin, että uuden pinnan lisäksi saadaan parannettua lämmöneristystä, tuulensuojaa sekä tuulettuvuutta.

Kaikkien rakenteiden pitkän iän salaisuus on aina ollut sopivassa suhteessa tapahtunut vesihöyryn läpäisy, lämmöneristävyys, oikeaan suuntaan hengittävyys, tuulensuojaus ja tuulettuvuus niissä olosuhteissa, missä kulloinenkin rakennus sijaitsee.

Tämän päivän energiakustannuksilla halutaan rakenteista saada entistä energiatehokkaampia. Pitääksemme yllä tasapainoa, rakenteita on katsottava kokonaisuutena. Kun esimerkiksi lisätään lämmöneristystä, tulee rakenteen hengittävyys ja tuulensuojaus sekä tuulettuvuus saada tasapainoon parhaan lopputuloksen saamiseksi. Ja aina pitää olla myös tietoinen siitä, mikä on rakenteen sisävaipan höyrynläpäisevyys. Myös konventiotarkastelu voi olla joissakin tapauksissa tarpeen.

Vaihtoehtoina kattoremontin yhteydessä tehtäviin energiatehokkuuden parannuksiin on monia. Lähtökohtaisesti vaihtoehdon valinta riippuu remontoitavasta kohteesta. Karkeana jakona voisi pitää vaikkapa sitä, millä vuosikymmenillä rakennus on valmistunut.

80- ja ­90-luvuilla valmistuneet talot:

80- ja 90-luvuilla valmistuneissa taloissa, joissa yläpohjista on jo tehty hyvin tuulettuvia ja höyrynsulku on pääsääntöisesti tiivis, riittää usein että kattoremontin yhteydessä asennetaan lisälämmöneristys ja ulkoseinälinjoille tuuliohjaimet.

60- ja 70-luvuilla valmistuneet talot:

60- ja ­70-lukujen taloissa ongelmana on usein yläpohjan mataluus, heikko höyrynsulku ja huono tuulettuvuus. Näissä tapauksissa lisälämmöneristäminen vaatii pääsääntöisesti jonkinlaisen katonkorotuksen ja yläpohjan tuuletuksen parantamisen, jotta kokonaisvaltaisesti toimivaan lopputulokseen päästäisiin.

Lämpimällä yläkerralla varustetuissa rintamamiestaloissa joudutaan usein yhdistämään molempia edellä mainittuja ratkaisuja ja niiden lisäksi on olemassa myös lukuisa joukko erilaisia versioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Ei ole olemassa vain yhtä ainoaa tapaa rakentaa oikein ja vääriäkin tapoja on valitettavasti aivan liian monta. Siksi ei ole samantekevää, kenellä kattoremontti lopulta teetetään. Suomen Elementtikatto Oy:llä on myynnin tukena vankkaa rakentamisen ja remontoinnin osaamista niin käytännön työn, kuin erikoisrakenteiden suunnittelunkin osalta. Rakennusfysiikkaa hyödyntäen oikeat ratkaisut etsitään kulloinkin kyseessä olevaan peruskorjauskohteeseen.

 

Urpo Lohi RI AMK Energiatehokkaan rakentamisen erikoisasiantuntija

Back to top