Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä:
29.12.2016.

Rekisterinpitäjä:
Suomen Elementtikatto Oy
Jussi Wäistö
Heinämäentie 20
40250 Jyväskylä
asiakaspalvelu@elementtikatto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jussi Wäistö
Suomen Elementtikatto Oy
Heinämäentie 20
40250 Jyväskylä
asiakaspalvelu@elementtikatto.fi

Rekisterin nimi:
Suomen Elementtikatto Oy:n asiakas- ja tilaajarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Potentiaalisten asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen ja sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään rekisterinpitäjän oman toiminnan käyttöön. Tiedonkeruussa käytetään tietolähteenä sähköisiä yhteydenottolomakkeita, tarjouksia ja ostettuja palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole käytössä. Tiedot, jotka ovat kerätty, käsitelty ja tallennettu tietojärjestelmien kautta ovat vain tiettyjen nimettyjen henkilöiden käytössä. Tietojen käyttäminen edellyttää nimetyn henkilön kirjautumista tietojärjestelmään.

Back to top