Aluskatteella on suuri merkitys

Suomalaiseen kattorakentamiseen teollisesti valmistetut aluskatteet rantautuivat 70-luvulla. Aluskatteina käytettiin erilaisia papereita, pahveja, muoveja ja puukuitulevyjä. Kokemusten kautta haettiin parhaita materiaaleja. Lasikuituvahvistetut kelmut tulivat kuvaan 80-luvun loppupuolella. Tänä päivänä käytetään lähes poikkeuksetta kondenssisuojattuja lasikuituvahvistettuja kelmuja.

Aluskatteen ensisijainen tehtävä on ohjata tiivispintaisten katemateriaalien alapinnalle kondensoitunut vesi rakennuksen ulkopuolelle. Toinen tärkeä tehtävä aluskatteella on estää varsinaisen katteen pienimuotoisten vuotojen pääsemästä eristeisiin ja muihin välipohjarakenteisiin.

Aluskate on siis se ”viimeinen lukko” joka pitää katon alla olevat rakenteet kuivina. Tästä syystä aluskatteelta vaaditaan erityisiä ominaisuuksia. Näitä ovat mm. aluskatteen itsensä riittävä kondenssinsuojaus alapinnaltaan, vesitiiveys ja pakkasenkestävyys.

Suomen Elementtikatto Oy on kehittänyt vesikattoremonttien yhteydessä asennettavan aluskatteen ja riittävän tuuletuksen aikaansaamiseksi erityisjärjestelmän. Tällä järjestelmällä päästään parhaaseen lopputulokseen lumen, veden ja tiivistyvän vesihöyryn ohjaamisessa pois eristeistä ja rakenteista.

Vesikattoremontti on kokonaisuus, jossa on huolehdittava varsinaisen pinnoitteen vaihdon lisäksi läpivientien toimivuudesta, rakenteiden tuulettumisesta, kondenssinsuojauksesta ja vuotovesien poisohjauksesta. Toimivan aluskatteen merkitys on siis erityisen tärkeä.

Toimiva aluskate on tiili- ja mineriittikatteen alla erityisen tärkeä siitä syystä, että nämä katteet päästävät saumoistaan tuiskulumen läpi ja pitkäkestoisilla sateilla päästävät vanhetessaan veden läpi. Peltikaton alla aluskatteen tehtävä on erityisen tärkeä pellin alapintaan tiivistyvän vesihöyryn ohjaaminen rakenteen ulkopuolelle. Huopakatto ei yleensä tarvitse samantyyppistä aluskatetta, mikäli riittävä tuuletus kyetään järjestämään huopakatteen kiinnitysalustan alle.

Mistä sitten tunnistaa toimimattoman aluskatteen, tai mistä voi tietää, että aluskatteen puuttuminen kokonaan omassa talossa olisi uhka talon terveenä pysymiselle? Käynti välipohjassa antaa vastauksen yleensä aika nopeasti. Kosteat eristeet, värimuutokset rakenteissa, haju, lahovauriot, mustat pilkut puurakenteissa, yms. poikkeamat ovat yleensä osoitus toimivan aluskatteen puuttumisesta.

Miksi toimiva aluskate sitten on niin tärkeä? Ilmaston muutos on tosiasia, joka on millä tahansa mittarilla mitattavissa. Pitkien kosteiden ja leutojen syksyjen lisääntyminen asettaa rakennuksille jo nyt ja koko ajan enenevissä määrin myös tulevaisuudessa kovempia vaatimuksia kuivana pysymisen kannalta. Pakkasten puuttuminen ja pitkien kosteiden jaksojen lisääntyminen aiheuttaa ongelmia myös aikaisemmin täysin terveinä pysyneisiin rakenteisiin.

Sen vuoksi jo tämän päivän kattoremonteissa tulee huomioida tulevaisuuden uhkat rakenteille. Suomen Elementtikatto Oy on aikaansa seuraava ja edelläkävijä kattoremonteissa, joilla jatketaan rakennusten ikää pitkälle tulevaisuuteen. Kestävä kehitys ja ekologisuus ovat yrityksen strategiassa voimakkaasti mukana.

 

Urpo Lohi Rakennusinsinööri Energiatehokkaan rakentamisen erikoisasiantuntija.

Back to top